Wykonujemy cudzą pracę….

Myślę, że póki prawo dotyczące ochrony zwierząt ogranicza się do jednej ogólnikowej ustawy i paru rozporządzeń, sytuacje jak ta będą się powtarzać:(